در حین طراحی سینما ممکن است نیاز شود که دکوراسیون و تجهیزات آن بارها تعویض گردد، اما تغییر ساختمان و معماری این فضا به این سادگی امکان پذیر نمی باشد از این رو به چند نمونه از موارد مهم در طراحی آن می پردازیم.

بررسی فضای موردنیاز براساس آمار جمعیت استفاده کننده از سالن.

بررسی نوع مصالح مصرفی و نحوه تامین آنها.

اجرای دکوراسیون داخلی شامل طراحی معماری داخلی، دکوراسیون و نورپردازی، مدلسازی و تهیه تصاویر سه بعدی می باشد.

اجرای نمای دیوار و کف، در اجرای کف سالن، بهترین کفپوش به جهت عملکردی باید جذب صدای بیشتری داشته باشد نسوز باشد و مناسب فضای پرتردد باشد می باشد.

حداقل و حداکثر فاصله دید در ارتباط با فاصله چشم مخاطب بسیار مهم است.

زاویه دید و زاویه تابش و فاصله پروژکتور از صفحه.